Tutoring

CZYM JEST TUTORING?

Jest to elitarna metoda dydaktyczno-rozwojowa, znana już od starożytności i stosowana z wielkim sukcesem np. przez Uniwersytet Cambridge czy Oxford. Polega na indywidualnym spotkaniu dwóch osób – tutora i jego podopiecznego (osoby pracującej, ucznia, studenta). Tutoring jest procesem, w trakcie którego podopieczny ma możliwość wejrzenia w siebie, skoncentrowania się na swoich mocnych i słabych stronach, co pozwala podczas kolejnych sesji tutoringowych (tzw. tutoriale) odkrywać swoje talenty, poszerzać umiejętności, określać własne możliwości, stawiać sobie kolejne cele.

Ważnym elementem tutoriali jest  też poszerzanie swoich kompetencji, praca nad właśnie odkrytymi umiejętnościami lub wyeliminowanie przeszkód i złych nawyków, które blokują dalszy samorozwój.

Tutoring oparty jest na kreatywnym i innowacyjnym podejściu do podopiecznego. Nacisk położony jest przede wszystkim na rozwój indywidualności, ale też na wymianę poglądów, na rozmowę o marzeniach, pragnieniach i celach.

CZYM SĄ TUTORIALE?

Tutoriale to spotkania tutora z podopiecznym. Trwają zazwyczaj 60 minut, odbywają się, w zależności od potrzeb, co dwa – trzy tygodnie (ważna jest regularność!). Podczas tutorialu podopieczni tutora przygotowują wcześniej przedstawione zadania, następnie dyskutują o nich ze swoim tutorem.

KIM JEST TUTOR?

Tutor jest przewodnikiem swojego podopiecznego. Razem z nim przygotowuje pewien plan działania, ale plan ten jest realizowany tylko i wyłącznie za aprobatą podopiecznego. Wskazuje pewne drogi i możliwości, ale to podopieczny ma zawsze ostateczne prawo wyboru. Tutor niczego nie narzuca, nie przyspiesza, nie pospiesza, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb swojego podopiecznego.

Tutor jest towarzyszem podróży. Pomaga odkrywać talenty i umiejętności, które nierzadko są głęboko ukryte. Walczy ze słabościami podopiecznego i zachęca go do działania.

Ta spersonalizowana relacja „ja-ty” oparta jest na obustronnym zaufaniu, wiedzy i doświadczeniu tutora.

JAKIE CECHY POWINIEN MIEĆ TUTOR?

Ze względu na wyżej opisany proces, tutor powinien być przede wszystkim otwarty na potrzeby drugiego człowieka, potrafiący aktywnie słuchać. Tutor musi być partnerem w dyskusji, nie może narzucać swoich opinii, ale powinien umiejętnie tę dyskusję prowadzić.

RODZAJE TUTORINGU, KTÓRE PROWADZĘ:  

  • Tutoring rozwojowy – podczas tutoriali pracuje się w obszarze samorozwoju, odkrywania talentów i predyspozycji, ale też słabych stron, które ten rozwój blokują.
  • Tutoring naukowy – celem tutoriali jest rozwój krytycznego myślenia, pogłębianie wiedzy w danych obszarach edukacyjnych, a także pogłębianie umiejętności samodzielnego docierania do źródeł naukowych i kreatywnego argumentowania oraz samodzielnego stawiania hipotez badawczych.
  • Tutoring językowy – oparty jest na wykorzystaniu w nauce języków obcych wiedzy z zakresu metod i narzędzi tutoringu, ponadto indywidualna praca z tutorem pozwala określić złe nawyki i błędy, które przedłużają bądź uniemożliwiają efektywne uczenie się danego języka obcego.

Jeśli chcesz odkryć swój talent, poznać i nazwać swoje słabe strony, podyskutować na ciekawe tematy naukowe (i nie tylko) lub nie wiesz, dlaczego od lat uczysz się języka obcego i nic z tego nie wychodzi… Jeśli stawiasz na swój samorozwój – napisz do mnie koniecznie! Umówmy się na sesje tutoringowe.